Menu
×

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookie

Zasady przetwarzania danych osobowych UżytkownikówECO RENTAL sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

ECO RENTAL sp. z o.o., zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.
1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b. „ograniczenie celu”,
c. „minimalizacja danych”,
d. „prawidłowość”,
e. „ograniczenie przechowywania”,
f. „integralność i poufność”.
2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
Pliki cookie mogą być zamieszczane przez ECO RENTAL sp. z o.o. jak i podmioty trzecie, z którymi firma współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy
• Dane zbierane podczas wypełnienia formularza rezerwacji auta
Abyś mógł zarezerwować auto poprzez nasz serwis, będziesz musiał wypełnić formularz rezerwacji podając swoje dane osobowe. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań związanych z rezerwacją (w tym kontakt z Tobą w przypadku uzgodnienia szczegółów wynajmu auta). Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ECO RENTAL sp. z o.o.
• Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO Rental Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 217, 02-222 Warszawa zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: a.mroz@ecorental.pl lub telefonując pod numer: 883 338 518

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony ecorental.pl będą przetwarzane w następujących celach:
1. Obsługi danych osobowych podanych przy rezerwacji auta;
2. Dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
3. Prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi z tym związanych;
6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
7. archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Podanie danych osobowych na stronie internetowej https:/ecorental.pl/ jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane
Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google);
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Adwords;

Twoje dane mogą być przekazywane:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez ECO RENTAL sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu ECO RENTAL sp. z o.o.;
2. kancelariom prawnym, którym ECO RENTAL sp. z o.o. zleciło np. prowadzenie postępowania;
3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować ECO RENTAL sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas;
2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów ECO RENTAL sp. z o.o. (administratora danych);
3. okres niezbędny do świadczenia usług ECO RENTAL sp. z o.o. i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, ECO RENTAL sp. z o.o. w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez ECO RENTAL sp. z o.o. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób profilujemy
ECO RENTAL sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę a.mroz@ecorental.pl.
Wykorzystywanie plików cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania strony internetowej do Twoich potrzeb, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
1. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
2. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Więcej informacji:
Chrome,
Firefox,
Safari,
Opera,
Edge,
Internet Explorer.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).
Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Warszawa, 04.07.2018 r.

Copyright © 2017 by Eco Rental Sp. z o.o. Realizacja: Konsorcjum Arefiew

Made with by IT44.pl.